Dla większości firm jej najcenniejszym kapitałem są jej pracownicy. Kierując się tą zasadą matro zapewnia swoim klientom najlepszych pracowników, posiadających kompetencje potrzebne na danym stanowisku pracy.
 
Konsultanci mataro ds. rekrutacji dokładają wszelkich starań, aby spotkania kwalifikacyjne przebiegały w miłej atmosferze i maksymalnie redukowały stres. Podczas takiego spotkania oceniane są kompetencje, umiejętności oraz predyspozycje kandydatów do konkretnego stanowiska. Praktyczne doświadczenie pozwoliło nam wypracować skuteczne metody rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska różnych szczebli.

 
Proponujemy działania w następujących etapach:
 
ETAP I  
Podpisanie umowy oraz wyznaczenie konsultanta mataro odpowiedzialnego za realizację projektu i kontakt z Państwem.
Wspólne określenie profilu osobowości idealnego kandydata oraz wymogów dotyczących doświadczeń i kompetencji
Zaprojektowanie i zamieszczenie ogłoszenia w prasie i Internecie
ETAP II  
Dokładna analiza aplikacji, ocena zgodności kwalifikacji kandydata
z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy
Selekcja aplikacji z bazy danych mataro
Spotkania kwalifikacyjne z wyselekcjonowanymi kandydatami
(min. 2 spotkania z jednym kandydatem)
Przeprowadzenie testów kompetencji lub zastosowanie innych metod rekrutacyjnych
Sprawdzenie referencji kandydata.
ETAP III  
Rekomendacja kandydatów oraz przekazanie raportu końcowego zawierającego informacje o kandydatach uzyskanych podczas procesu rekrutacji
Podpisanie umowy z wybranym kandydatem (kandydatami)
Proponujemy również:
 
System TEMP, czyli zastępstwo personelu
  Zapewniamy klientom szybkie zastępstwo niezbędnych pracowników różnych szczebli w okresie urlopowym lub chorobowym.
Executive serach, czyli poszukiwania wprost
  Wiemy jak szukać i gdzie znaleźć odpowiednich kandydatów. Znajomość rynku, dyskrecja oraz poufność działania w procesach Head Huntingu pozwala nam podejmować się nietypowych zleceń.
mataro   jest sprawdzonym partnerem w doborze i selekcji pracowników na wszystkie szczeble w firmie.