Mataro oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług doradczych. Długoletnie doświadczenie konsultantów oraz swoboda i elastyczność naszego działania przekłada się na doskonałe rezultaty pracy. Nasza pomoc może być użyteczna przy dokonywaniu zmian wewnątrz jednej organizacji oraz przy realizacji projektów z udziałem wielu organizacji.

Pomoc tego typu oferujemy w następujących obszarach:

doradztwo personalne :: doradztwo organizacyjne :: doradztwo marketingowe

doradztwo personalne
 • tworzenie opisów stanowisk pracy oraz profili kompetencyjnych
 • tworzenie systemów zarządzania kompetencjami oraz ścieżek karier
 • przygotowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych
 • przygotowanie i wdrożenie systemów ocen okresowych
 • badanie satysfakcji i opinii pracowników
 • ocena kompetencji pracownika metodą 360 stopni
 • doradztwo osobiste dla TOP Management-u i zarządów firm
 • ocena kompetencji metodą Assessment / Development Centre
 • opracowanie metodologii procedur rekrutacyjnych
 • outplacement
doradztwo organizacyjne
 • doradztwo procesowe
 • analiza struktury firmy
 • opracowanie strategii firmy
 • przygotowanie i prowadzenie projektów
 • analiza i zmiana kultury organizacji firmy
 • plany strategiczne i operacyjne rozwoju organizacji
 • opracowywanie procesów wewnętrznych w firmie (mapa procesów oraz opracowanie każdego procesu wraz z opisem)
 • konstruowanie dostosowanego modelu wprowadzania zmian
 • przygotowanie projektów całościowych i częściowych zmian w firmie (w tym projektów restrukturyzacji i konsolidacji grupy firm
 • programy rozwoju konsultantów i moderatorów
 • organizacja efektywnego obiegu informacji
 • badanie klimatu organizacyjnego oraz jego wpływu na klientów, kontrahentów i pracowników
doradztwo marketingowe

 • opracowanie strategii marketingowej
 • tworzenie komunikacji rynkowej
 • kreacja wizerunku
 • koordynacja działań promocyjnych i reklamowych
 • event
 • ocena konkurencji
 • doradztwo w zakresie sposobów intensyfikacji sprzedaży
Jeżeli macie Państwo pytania związane z usługami doradczymi prosimy kontaktować się z nami, z przyjemnością udzielimy Państwu wyczerpujących odpowiedzi.